Mỏ Đá Vôi Trắng

Với tiêu chí nguyên liệu đầu vào là yếu tố quan trọng quyết định đến chất lượng của sản phẩm. Chúng tôi đã tham vấn, đánh giá, khảo sát  các mỏ đá vôi trắng tổt nhất khu vực Mông Sơn, Lục Yên để tìm ra nguồn nguyên liệu tốt nhất phục vụ sản xuất.

Mỏ đá hoa trắng nguồn nguyên liệu của chúng tôi chất lượng đồng nhất, ổn định đảm bảo nguyên liệu đầu vào có chất lượng tốt, hàm lượng canxi cácbonát cao 98%, độ trắng trên 98.5%, độ sáng trên 96% đảm bảo đáp ứng yêu cầu tính chất vật lý, hóa học của bột đá trong nhiều nghành công nghiêp.

Nguồn cung cấp nguyên liệu đá vôi trắng của chúng tôi được cung cấp từ những mỏ đá có chất lượng cao và ổn định thuộc tỉnh Yên Bái: Mỏ đá vôi trắng YBB, mỏ Vạn Khoa, mỏ  Chân Thiện Mỹ, mỏ Hùng Đại Vương và mỏ RK.