Tue Oct 2018 01:16

YBM-20

29.000

Bột đá siêu mịn CaCO3

Nguồn gốc: Việt Nam

Thành phần: 100% đá vôi trắng

Đóng bao: 25kg/ 50 kg; bao Jumboo 1 Tấn

Khả năng cung cấp: 20.000 tấn/ tháng

Đơn hàng tối thiểu: 50  tấn

Thanh toán: Chuyển khoản

YBM-20 bột đá CaCO3 siêu mịn

 

KÍCH THƯỚC HẠT / SIZE

D50= 5 ± 0.4 µm; D97 20 ± 2 µm

ĐẶC TÍNH / TYPICAL SPECIFICATION

Cỡ hạt tiêu biểu By Mastersize Malvern 3000E Basic (D97) (mm) 20 ± 2
Cỡ hạt trung bình By Ms Malvern 3000E Basic (D50) (mm) 5 ± 0.4
Tỷ lệ nhỏ hơn 2 micron (By Ms Malvern 3000E Basic) (%) 50 to 60
Tỷ lệ sót sàng 325# Max (%) 0.05
 

TÍNH CHẤT VẬT LÝ / PHYSICAL PROPERTIES

Độ trắng L* Min  (%) 98.5
(By Minota CR - 410 ) a* (%)  -0.1 to 0.1
b* (%)  - 0.2 to 0.25
Độ sáng Z  Min (%) 96
Độ ẩm Max (%) 0.2
Độ thấm dầu DOP/DOP (%) 35.5
Độ thấm dầu Lanh (%) 28.5
pH (%) 8.0 to 9.0
Tỷ trọng (%) 2.7

THÀNH PHẦN HOÁ HỌC / TYPICAL CHEMICAL ANALYSIS

Calcium Carbonate CaCO3 Min  (%) 98.5
Magnesium Oxide MgO Max (%) 0.3
Iron Oxide Fe2O3 Max (%) 0.01
Aluminum Oxide Al2O3 Max (%) 0.03
Silica SiO2 Max (%) 0.03
Titanium Dioxide TiO2 Max (%) 0.002
Acid Insoluble AIR Max (%) 0.3