Tue Oct 2018 01:16

YBM-17C

1,425,000.000

Bột đá siêu mịn CaCO3

Nguồn gốc: Việt Nam

Thành phần: 100% đá vôi trắng

Đóng bao: 25kg/ 50 kg; bao Jumboo 1 Tấn

Khả năng cung cấp: 10.000 tấn/ tháng

Đơn hàng tối thiểu: 50 tấn

Thanh toán : Chuyển khoản

 

YBM-17C bột đá CaCO3 siêu mịn tráng phủ axit stearic 

 

KÍCH THƯỚC HẠT / SIZE

D50= 5 ± 0.4 µm; D97=17 ± 1 µm

ĐẶC TÍNH / TYPICAL SPECIFICATION

Cỡ hạt tiêu biểu By Mastersize Malvern 3000E Basic (D97) (mm) 17 ± 1
Cỡ hạt trung bình By Ms Malvern 3000E Basic (D50) (mm) 5 ± 0.4
Tỷ lệ nhỏ hơn 2 micron By Ms Malvern 3000E Basic (%) 50 to 60
Tỷ lệ sót sàng 325# Max (%) 0.02
 

TÍNH CHẤT VẬT LÝ / PHYSICAL PROPERTIES

Độ trắng L* Min  (%) 98
(By Minota CR - 410 ) a* (%)  -0.1 to 0.1
b* (%)  - 0.2 to 0.25
Độ sáng Z  Min (%) 96
Độ ẩm Max (%) 0.2
Độ thấm dầu DOP/DOP (%) 38
Độ thấm dầu Lanh (%) 29
pH (%) 8.5 to 9.5
Tỷ trọng (%) 2.7
  • Thuộc tính được xác định trước khi tráng phủ

THÀNH PHẦN HOÁ HỌC / TYPICAL CHEMICAL ANALYSIS

Calcium Carbonate CaCO3 Min  (%) 98.5
Magnesium Oxide MgO Max (%) 0.3
Iron Oxide Fe2O3 Max (%) 0.01
Aluminum Oxide Al2O3 Max (%) 0.03
Silica SiO2 Max (%) 0.03
Titanium Dioxide TiO2 Max (%) 0.002
Acid Insoluble AIR Max (%) 0.3