6 Chứng nhận và giải thưởng

Năm 2017, YBM vinh dự được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái về việc “Đã có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh năm 2016”; Năm 2018, Ban Chấp hành Công đoàn Các khu Công nghiệp tỉnh Yên Bái trao Giấy khen “Đã có thành tích trong việc tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng tháng công nhân năm 2018”; Năm 2021, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái tặng Bằng khen “Đã có đóng góp tích cực, ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2021”; Năm 2022, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái tặng Bằng khen “Đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và 2022”,… Cùng nhiều Bằng khen, giấy khen được tuyên dương trong hoạt động sản xuất cũng như trong việc chăm lo việc làm, đời sống và đảm bảo chế độ, chính sách cho người lao động trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Đặc biệt, YBM đã có phòng thử nghiệm được công nhận năng lực theo ISO 17025:2017 do Văn phòng Công nhận Chất lượng – Bộ KH&CN cấp Giấy chứng nhận. Ngoài ra, YBM cũng được đánh giá và chứng nhận Hệ thống Quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

dang-ky-doanh-nghiep
Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần
giam-dinh-chat-luong
Chứng thư giám định chất lượng
Chứng nhận đăng ký đầu tư
Chứng nhận đăng ký đầu tư
eCertificate SGS
eCertificate SGS
Certificate ROSH
Certificate ROSH
Certificate REACH
Certificate REACH
Certificate REACH
Certificate of Accreditation ISO/IEC 17025:2017
Certificate REACH
Certificate of Registration
ISO 9001:2015
1
Năng lực HĐSX
Xem thêm
2
Nguồn nguyên liệu
Xem thêm
3
Cơ sở hạ tầng
Xem thêm
4
Kiểm soát chất lượng
Xem thêm
5
Đóng gói sản phẩm
Xem thêm