ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN 2018

27/09/2018

Ngày 27 tháng 9 năm 2018, Công đoàn Công ty cổ phần khoáng sản công nghiệp Yên Bái đã tổ chức Đại hội Công Đoàn tổng kết hoạt động Công đoàn đầu năm 2018 và phương hướng hoạt động cuối năm 2018 và đầu năm 2019 tại trụ sở chính của Công ty.

Tin tức liên quan Xem toàn bộ