5 Đóng gói sản phẩm

Nhân viên kiểm soát chất lượng phối hợp với thủ kho sắp xếp sản phẩm nhập kho vào các lô hàng đã được đánh số để kiểm soát nguồn hàng một cách chính xác nhất. Thành phẩm sau khi được kiểm tra sẽ được đóng gói đáp ứng yêu cầu của khách hàng theo nhiều quy cách: PP 25kg, PP 50kg, jumbo 250kg, jumbo 500kg, jumbo 1000kg.

1
Năng lực HĐSX
Xem thêm
2
Nguồn nguyên liệu
Xem thêm
3
Cơ sở hạ tầng
Xem thêm
4
Kiểm soát chất lượng
Xem thêm
6
Chứng nhận
& giải thưởng
Xem thêm