1 Năng lực hoạt động sản xuất

Công ty sở hữu 4 nhà máy với diện tích 15 hecta được trang bị dây truyền sản xuất hiện đại trị giá hàng trăm tỷ đồng với công suất trên 600.000 tấn/năm

2
Nguồn nguyên liệu
Xem thêm
3
Cơ sở hạ tầng
Xem thêm
4
Kiểm soát chất lượng
Xem thêm
5
Đóng gói sản phẩm
Xem thêm
6
Chứng nhận
& giải thưởng
Xem thêm