Sản phẩm  Bari Sunfat

  1. Trang chủ
  2. Sản phẩm
  3. Bari Sunfat
  4. Bari Sunfat
product-slider
product-slider
product-slider
product-slider
product-slider
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
Loại sản phẩm BARI SUNFAT (Baso4)
Thành phần Dạng bột
Đóng bao 25kg/ 50kg;

Giới thiệu

Bari sulfat (hoặc sunfat) là một hợp chất vô cơ với công thức hóa học BaSO4. Nó là một chất có tinh thể màu trắng không mùi và không tan trong nước. Nó xuất hiện trong tự nhiên với khoáng chất barit, đó là nguồn sản xuất thương mại chính của bari và các chất điều chế từ nó. Màu đục trắng và mật độ cao của nó được khai thác trong các ứng dụng chính của chất này.

Sản phẩm liên quan