Tieu de anh
Tieu de anh
Tieu de anh
Tieu de anh
Tin tưởng
Tin tưởng vào các giá trị của công ty, tuân thủ kỷ luật và các nguyên tắc của hệ thống. Yêu nghề, nhiệt huyết, có tư duy và thái độ tích cực đối với công việc.
Chủ động
Chủ động, tận tâm, không né tránh trách nhiệm.
Uy tín - Cam kết
Giữ uy tín nói là làm, cố gắng để đạt mục tiêu và những cam kết đề ra.
Trí tuệ - Đoàn kết
Lấy sự đoàn kết và trí tuệ tập thể làm sức mạnh, năng động, sáng tạo để thay đổi và phát triển.
Trung thực - Đạo đức
Trung thực, làm việc bằng cái tâm và giữ đạo đức trong mọi hoàn cảnh.
Học hỏi
Luôn học hỏi, biết lắng nghe, biết chia sẻ để hoàn thiện bản thân và nâng cao chất lượng, tốc độ, hiệu quả công việc.
Tinh thần phục vụ
Lấy tinh thần phục vụ làm nền tảng cho mọi hoạt động, cam kết mang đến cho khách hàng những sản phẩm tốt, giá cả hợp lý.
Không thỏa hiệp
Không thỏa hiệp với những trường hợp sai trái, đấu tranh chống lại những tiêu cực, những tệ nạn xã hội.
Sáng tạo linh hoạt
Làm việc với sự sáng tạo, linh hoạt và luôn tìm kiếm các giải pháp để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Chung tay xây dựng
Chung tay xây dựng và bảo vệ thương hiệu uy tín của YBM: bảo mật thông tin và trung thành với sự nghiệp của Công ty, coi YBM là ngôi nhà thứ hai, nơi mình làm việc gắn bó mỗi ngày.