YBM: Quyết định của HĐQT bổ nhiệm Phó TGĐ

20/11/2018

Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái thông báo Quyết định của HĐQT bổ nhiệm Phó TGĐ như sau:

Tài liệu đính kèm:

20181120_20181120 – YBM – QD bo nhiem Pho TGD.pdf

Tin tức liên quan Xem toàn bộ