YBM: Quyết định niêm yết cổ phiếu lần đầu

10/08/2018

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố Quyết định chấp thuận đăng ký niêm yết cổ phiếu lần đầu cho Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái (mã CK: YBM) như sau:

Tài liệu đính kèm:
20180810_20180810 – YBM – QD chap thuan niem yet.pdf

Tin tức liên quan Xem toàn bộ