YBM: Thông báo về niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên

13/08/2018

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên của Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái (YBM) như sau:

Tài liệu đính kèm:
20180813_20180813 – YBM – TB ngay giao dich dau tien.pdf

Tin tức liên quan Xem toàn bộ